- BuurtSportCoachTexel -

   

Nieuws


Terug naar overzicht

04-12-2017

Nieuwsbrief #3

Ondertussen zijn we alweer een maand verder en lopen er vele plannen en samenwerkingen. In oktober zijn we gestart met de naschoolse activiteiten op de schoolpleinen. Bij de ene school was een hogere opkomst dan bij de andere school, maar we hebben al een hoop enthousiaste leerlingen op het plein met ons zien bewegen.
De poster van de naschoolse activiteiten is te vinden op de scholen, maar ook op Facebook en op de website. Hierop is te vinden waar we hoe laat op welke dag zullen zijn. Ook zullen we de kinderen een briefje mee naar huis geven, waarop staat, wanneer we waar zijn bij jou op school. We hopen op deze manier de kinderen nog meer te enthousiasmeren.
Ook in de herfstvakantie hebben we niet stilgezeten. We zijn met een gezellige groep naar Fun Forest in Amsterdam gereisd. Waar we 3 uur hebben geklommen. De jongste was 9 en de oudste was 14. Het was een leuke, gevarieerde groep en zeker voor herhaling vatbaar.

De kerstactiviteit voor scholieren van het voortgezet onderwijs is rond. Op 5 januari gaan we van 19.00 uur tot 22.00 uur op Vakantiepark de Krim zwemmen voor 6 euro. Het is niet normaal zwemmen, maar discozwemmen. Hoe vet is dat? Het thema rond het discozwemmen is nieuwjaar, we gaan zwemmend het nieuwe jaar in. Ook zullen er alcoholvrije cocktails te verkrijgen zijn voor een kleine prijs. Tickets kun je bestellen via www.dekrim.nl/zwembad. Er zijn helaas maar een beperkt aantal plaatsen vrij. Wie het eerste komt, wie het eerste maalt! De code die je moet invoeren is: DISCOZWEMMEN

Sportief 99 is ook op 18 oktober van start gegaan. Sportief 99 vindt plaats in wijk 99 in Den Burg, in de Lieuwstraat, waarbij we sport en spel aanbieden voor de bewoners. Natuurlijk is iedereen welkom, ook al woon je niet in wijk 99. Met sportief 99 hopen we de sociale cohesie te vergroten, te ontmoeten en te bewegen. Op 6 december en 20 december zijn we ook weer in wijk 99 te vinden van 15.00 uur tot 16.00 uur. Kom jij dan ook? De scholieren kunnen ook met deze activiteit een punt verdienen op de Move4Everspaarkaart.

De afgelopen maand zijn de contacten weer aangehaald en zijn we betrokken geraakt bij diverse activiteiten. Zo zijn we bezig om op 12 april 2018 een rollatorloop te organiseren (ouderen met andere hulpmiddelen mogen natuurlijk ook meedoen). Dit in samenwerking met de Gollards, de atletiekverenging, fysiotherapie wolf, Texels Welzijn en Sportservice Texel. Op 22 maart 2018 is het mogelijk om je rollator te keuren in het Buureton. De lijntjes zijn uitgezet en de diverse partijen zijn enthousiast. In bladleeftijd zal er een stukje komen te staan over de rollatorloop met alle informatie om te kijken of er animo is vanuit de desbetreffende doelgroep (65+ met rollator of ander hulpmiddel).

Ook het organiseren van extra beweegactiviteiten in de Gollards zijn volop in gang. Zo zullen we in januari starten met Dans. Dit zal worden gegeven door Artex. Daarnaast zal Yoga ook nog aan bod komen, gegeven door Andrea van Herk.

Overige projecten waarbij we samenwerken met verscheidene instanties zijn het project ‘’Hoera ’t is vandaag’’, sport voor de OSG en sport voor gehandicapten/mensen met een beperking. De gezondheidsweek zal komend jaar plaatsvinden in week 10 van maandag 5 maart tot en met vrijdag 9 maart. De Gezondheidsbeurs zal plaatsvinden op donderdag 8 maart. Vergeet dit niet in je agenda te noteren!!!
Ook zijn we bezig om sport- en beweegactiviteiten voor de OSG-jeugd te organiseren. Dit in samenwerking met Sil Gaaff, 4de jaars ALO-student (geeft gym op de OSG). We willen dit in 2018 gaan introduceren bij de OSG-jeugd. Komende week zullen we gaan praten met Judith Sanders en gaan we kijken wat we voor de mensen met een handicap of een beperking kunnen betekenen qua beweging.

Heb jij nog leuke ideeën die echt georganiseerd moeten worden, mail ons dan naar ilse@young4ever.nl of nils@young4ever.nl.
Ook met andere vragen kun je ons altijd mailen. Misschien dat wij wel wat voor jou kunnen betekenen.

Houd onze Facebookpagina goed in de gaten voor het actuele nieuws en like onze pagina zodat je op de hoogte wordt gehouden over al onze activiteiten.

Tot de volgende keer!
Met sportieve groet,
Nils Veldhuis en Ilse Vlaming.

 Nieuwsbrief 3.docx


Terug naar overzicht


 

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de Impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. 2.900 Buurtsportcoaches gaan actief aan de slag. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector, dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Definities
Een combinatiefunctie is: 
Een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Eén combinatiefunctie bestaat daarom uit tenminste twee delen. De combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn werkzaam in twee van de aangewezen sectoren (onderwijs, sport en cultuur).

Buurtsportcoaches zijn:
Combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.