- BuurtSportCoachTexel -

   

Nieuws


Terug naar overzicht

01-10-2017

We gaan van start!

Afgelopen weken hebben we vele voorbereidingen getroffen, om alles in goede banen te kunnen leiden voor het schooljaar 2017-2018. September staat in het teken van alle partijen op de hoogte brengen van onze plannen. Scholen en sportverenigingen zullen worden benaderd, contacten zullen worden aangegaan en de naschoolse activiteiten zullen worden gepromoot. We hebben er zin in om alles op te pakken en zijn er van overtuigd dat het beter zal gaan lopen. Een goede planning, communicatie en voorbereiding zijn het halve werk zullen we maar zeggen. We doen ons uitstekende best om er voor iedere bewoner te zijn, dus ook voor jou!

In oktober zullen we van start gaan met de naschoolse activiteiten op de basisscholen.
We zullen aanwezig zijn op de woensdag en de vrijdag. De ene dag op de ene school en de andere dag op de andere school. Niet getreurd, je mag ook altijd langskomen bij andere basisscholen om mee te doen! De naschoolse activiteiten duren ongeveer een uur. Op de website en op Facebook zal hiervan het rooster komen te staan, inclusief hoe laat we er zijn. Daarnaast zal er elke maand een rooster in de scholen opgehangen worden!
Bij het voortgezet onderwijs zal het iets anders gaan. Op dit moment zijn we bezig om iets super gaafs op te zetten, maar dit is nog in ontwikkeling, dus super geheim!! In november hopen we het te gaan introduceren.
Vergeet niet, bij alle naschoolse activiteiten verdien je een punt, waarbij je uiteindelijk bij 8 punten een waardebon van de Sportshop krijgt. We zeggen maar zo, meedoen is belangrijker dan winnen!

Ook zullen we in september onze tijd gaan besteden aan de doelgroep ouderen. We hebben verschillende ideeën voor de ouderen. Wat denk je van Walking Football voor ouderen, oftewel lopend in plaats van rennend voetballen? En dan de Rollatorrace voor ouderen? Deze wordt al georganiseerd in Den Helder en in Amsterdam, dus waarom niet op Texel? We hopen deze ideeën te kunnen uitvoeren, daarvoor zijn we druk aan het brainstormen, plannen en aan het vergaderen. Ook zullen we 1x in de acht weken een activiteit in de Gollards voor de ouderen gaan aanbieden.

Daarnaast lopen er nog zaken wat betreft wijk 99 en het aangaan van een samenwerking met de GGD en het project ‘’lekker in je life’’. We hopen hier in de volgende nieuwsbrief meer over te kunnen vertellen.

Wanneer u een vraag heeft of een leuk idee, schroom niet om ons te benaderen. Via de mail kun je altijd bij ons terecht. nils@young4ever.nl of ilse@young4ever.nl.

Tot de volgende nieuwsbrief, waarbij we jullie op de hoogte zullen houden over onze vorderingen.

P.S. Op Facebook kun je tussendoor zien wat we allemaal aan het doen zijn!

Met sportieve groet,
De buurtsportcoaches van Texel.Terug naar overzicht


 

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de Impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. 2.900 Buurtsportcoaches gaan actief aan de slag. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector, dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Definities
Een combinatiefunctie is: 
Een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Eén combinatiefunctie bestaat daarom uit tenminste twee delen. De combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn werkzaam in twee van de aangewezen sectoren (onderwijs, sport en cultuur).

Buurtsportcoaches zijn:
Combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.