- BuurtSportCoachTexel -

   

Nieuws

Feed

26-09-2018, 16:00

Herfstvakantieactiviteit

Op maandag 22 oktober trekken we, zoals we elk jaar doen, er weer op uit naar de overkant. Dit jaar hebben we gekozen voor de Geus sport en events. We zullen met de boot van 12.00 uur in de bus richting de...   Meer


18-07-2018, 16:52

Beach Obstacle Run Training

Beach Obstacle Run Training De inschrijving voor de Beach Obstacle Run 2018 is gestart. De data: •5 ,12, 19 & 26 september, 3 &10 oktober - Bloem & Bos •13 oktober Beach Obstacle Run Dit jaar is er de...   Meer


24-05-2018, 14:09

AVG

   Meer
 

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de Impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. 2.900 Buurtsportcoaches gaan actief aan de slag. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector, dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Definities
Een combinatiefunctie is: 
Een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Eén combinatiefunctie bestaat daarom uit tenminste twee delen. De combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn werkzaam in twee van de aangewezen sectoren (onderwijs, sport en cultuur).

Buurtsportcoaches zijn:
Combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.